Μέσω της ιστοσελίδας αυτής είναι δυνατή η εξ αποστάσεως χρήση του προγράμματος λήψης δεδομένων βαθμονόμησης φωτοπολλαπλασιαστών καθώς και η αλληλεπίδραση με την οργανολική διάταξη λήψης δεδομένων η οποία βασίζεται στον παλμογράφο υψηλού ρυθμού δειγματοληψίας Tektronix 5052B. Η απομακρυσμένη πρόσβαση καθίσταται εφικτή με τη χρήση της τεχνολογίας G Web Server της National Instruments. Η εικόνα της διεπαφή χρήστη του προγράμματος (αναπτυγμένου σε LabVIEW) ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο. Μετά την ολοκλήρωση της λήψης δεδομένων, θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της σελίδας σύνδεσμος για την πρόσβαση στο αρχείο δεδομένων.
Για να συνεχίσετε παρακαλώ επικοινωνήστε με το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ